Camping Le Vieux Port ligt midden tussen de pijnbomen en aan de rand van de oceaan, in een natuurlijke omgeving die absoluut behouden moet blijven. Met ons beleid willen we dan ook bijdragen aan het behoud van deze natuur en onze impact op het milieu beperken. Ons milieubeleid voldoet aan de verwachtingen van vakantiegasten die op zoek zijn naar een natuurlijke omgeving en diensten van uitstekende kwaliteit.

Ook dit jaar zetten wij ons weer in voor dit beleid, gebaseerd op de eisen van het Europese Ecolabel voor campingdiensten (een keurmerk toegekend door de AFNOR). Het beleid stimuleert het gebruik van duurzame energiebronnen, het besparen van energie en water, het beperken van afvalproductie en het verbeteren van het lokale milieu.

Afbeelding
Pinède au camping 5 étoiles le Vieux Port dans les Landes

Onze milieuverbintenissen omvatten:

- Het behoud van het natuurgebied: actief communicatiebeleid om vuur te verbieden buiten de daarvoor bestemde zones en door het gebruik van afvalbakken aan te moedigen om afval in te zamelen (zie intern reglement)

- Het gebruik van hernieuwbare energie: 100% van onze elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare energie. Sommige sanitaire blokken zijn uitgerust met zonnepanelen om het water te verwarmen.

- Energiebesparing: aankoop van efficiënte apparatuur (koelkasten, airconditioners en gloeilampen van klasse A). Ten minste 93% van de gloeilampen zijn van klasse A wanneer de fysische kenmerken dit toelaten. Wij onderhouden onze uitrusting om haar prestaties op lange termijn te verzekeren.

- Waterbesparing: installatie van debietbegrenzers en mengkleppen waarmee de temperatuur en het debiet snel kunnen worden geregeld, en waterbesparende toiletspoelingen.

Afbeelding
Pinède au camping 5 étoiles le Vieux Port dans les Landes
Afbeelding
Accès plage du camping 5 étoiles dans les landes Le Vieux Port

- De vermindering van water- en bodemverontreiniging: mededeling over het verbod op het lozen van gevaarlijke stoffen in de bodem of het water, en door het gebruik van afvalbakken in de toiletten aan te moedigen.

- Een ecologisch verantwoord aankoopbeleid, gericht op de bevordering van efficiënte systemen (bv. systematische sleutelschakelaar, koelkasten van klasse A, enz.) en door de aankoop van producten met milieulabels (verf, schoonmaakmiddelen, enz.)

- Een goed beheer van chemische producten door de beperking van het gebruik bij aankoop, hun strikte dosering tijdens het gebruik en hun verwijdering overeenkomstig de voorschriften.

- Een goed beheer van het geproduceerde afval: de toxiciteit ervan verminderen (aankoop van minder vervuilende producten), kiezen voor terugwinning waar mogelijk, en ons afval naar erkende centra sturen.

Afbeelding
Accès plage du camping 5 étoiles dans les landes Le Vieux Port
Afbeelding
Coucher du soleil sur l'océan camping le Vieux Port 5 étoiles dans les Landes

Wij willen al onze partners (klanten, personeel, leveranciers, managers en dienstverleners) bij deze aanpak betrekken. Daarom voeren wij een communicatiecampagne via de krant, affiches, interne opleidingen en door dit beleid aan onze partners te verspreiden. Deze bewustmakingscampagne is van essentieel belang om doeltreffend te kunnen optreden.

Alle opmerkingen zijn nuttig voor ons, je kan ze ons toesturen via onze tevredenheidsvragenlijst, ons klachtenformulier of een andere brief.

Afbeelding
Coucher du soleil sur l'océan camping le Vieux Port 5 étoiles dans les Landes