Camping Le Vieux Port ligt te midden van zeedennen en aan de rand van de oceaan, in een natuurlijke omgeving die absoluut behouden moet blijven. Ons doel is om bij te dragen aan het behoud van deze natuurlijke omgeving en, meer in het algemeen, om de impact van onze activiteiten op het milieu te verminderen. Onze inzet voor het milieu beantwoordt aan de verwachtingen van onze klanten, die op zoek zijn naar een plek om nieuwe energie op te doen in de buitenlucht en naar een steeds hogere kwaliteit van de diensten die wij aanbieden.

Ook dit jaar volgen we deze aanpak op basis van het Europese Eco-label voor campingdiensten (uitgegeven door AFNOR certificering). Deze norm stimuleert actief het gebruik van hernieuwbare energiebronnen, energie- en waterbesparingen, een verminderde afvalproductie en verbeteringen aan het lokale milieu.

Afbeelding
Pinède au camping 5 étoiles le Vieux Port dans les Landes

Onze milieuverplichtingen omvatten :
- Behoud van de natuurlijke omgeving: een actief communicatiebeleid dat het gebruik van vuur buiten de daarvoor bestemde zones verbiedt en het gebruik van afvalbakken voor het verzamelen van afval aanmoedigt (zie intern reglement).

- Het gebruik van hernieuwbare energie: 100% van onze elektriciteit wordt opgewekt uit hernieuwbare energie. Sommige toiletgebouwen zijn uitgerust met zonnepanelen om het water te verwarmen.

- Energiebesparing: aankoop van efficiënte apparatuur (koelkasten, airconditioners en gloeilampen van klasse A). Ten minste 93% van de lampen zijn van klasse A als hun fysieke eigenschappen dat toelaten. We onderhouden onze apparatuur om de prestaties op lange termijn te garanderen.

- Waterbesparing: installatie van doorstroombegrenzers en mengkranen om de temperatuur en het debiet snel aan te passen, en waterbesparende toiletspoelingen.

Afbeelding
Pinède au camping 5 étoiles le Vieux Port dans les Landes
Afbeelding
Accès plage du camping 5 étoiles dans les landes Le Vieux Port

Maar ook op :

- Vermindering van water- en bodemvervuiling: communicatie over het verbod om gevaarlijke stoffen in de bodem of het water te lozen en aanmoediging van het gebruik van afvalbakken in sanitaire ruimtes.

- Een ecologisch verantwoord aankoopbeleid gericht op het promoten van efficiënte systemen (bv. systematische sleutelschakelaars, koelkasten van klasse A, enz.) en het aankopen van producten met milieulabels (verf, schoonmaakproducten, enz.).

- Goed beheer van chemische producten door het gebruik ervan te beperken op het moment van aankoop, ze strikt te doseren wanneer ze worden gebruikt en ze te verwijderen in overeenstemming met de voorschriften.

- Goed beheer van het afval dat we produceren: de toxiciteit ervan verminderen (minder vervuilende producten kopen), waar mogelijk kiezen voor recycling en ons afval naar erkende centra sturen.

Afbeelding
Accès plage du camping 5 étoiles dans les landes Le Vieux Port
Afbeelding
Tree6clope nouveau partenaire du camping Le Vieux Port 5 étoiles à Messanges dans les Landes

- Een doeltreffende samenwerking met Tree6clope om de vervuiling door sigarettenpeuken tegen te gaan: we zamelen nu sigarettenpeuken in via een ludieke en educatieve aanpak op initiatief van Tree6clope om te voorkomen dat de vervuilende stoffen waaruit sigaretten bestaan in de natuur en de oceaan terechtkomen.

Nudge-asbakken - met andere woorden, zichtbare inzamelpunten die kunnen worden gebruikt om met rokers te communiceren door hen een vraag te stellen - zijn geplaatst rond alle belangrijke verzamelpunten op onze 5-sterrencamping Le Vieux Port om het inzamelen van sigarettenpeuken te vereenvoudigen. Je vindt deze "interactieve" asbakken in de buurt van ons waterpark, ons auditorium en bij de directe toegang tot het strand.

Dit zal het aantal sigarettenpeuken op de grond halveren en bijdragen aan de bescherming van ons kostbare milieu.

Afbeelding
Tree6clope nouveau partenaire du camping Le Vieux Port 5 étoiles à Messanges dans les Landes
Afbeelding
Coucher du soleil sur l'océan camping le Vieux Port 5 étoiles dans les Landes

We willen al onze partners (klanten, personeel, leveranciers, managers en dienstverleners) bij deze aanpak betrekken en daarom voeren we een communicatiecampagne via de nieuwsbrief, posters, interne trainingen en door dit beleid onder onze partners te verspreiden. Deze bewustmakingscampagne is essentieel voor effectieve actie.

Eventuele opmerkingen zijn van harte welkom en kunnen ons worden toegestuurd via de tevredenheidsvragenlijst, het klachtenformulier of een andere brief.

Afbeelding
Coucher du soleil sur l'océan camping le Vieux Port 5 étoiles dans les Landes